Користете едно од наведените упатства како подготовка за колоноскопија:

Препорачани диети при гастроинтерохепатолошки болести

Безглутеинска диета
Диета кај синдром на иритабилно црево
Диета кај стеатоза
Диета кај улцерозен колитис и кронова болест
Диета кај хијатална хернија
Исхрана кај хроничен панкреатитис
Исхрана кај црно дробна прекома и кома
Исхрана на болни со жолчни калкули
Исхрана на болни со опериран желудник
Исхрана на болни со хроничен хепатитис
Исхрана на болниот со хроничен улкус на желудникот и дванаесетпалечното црево