Klinika Universitare Gastroentorohepatologjike përbëhet nga një menaxhim që menaxhon klinikën, shtatë departamente me gjithsej nëntëmbëdhjetë seksione për kryerjen e aktivitetit mjekësor, një shërbim i organizuar në tre departamente për kryerjen e punëve administrative.