Назив: ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија – Скопје
Адреса: ул. Мајка Тереза бр.17
1000 Скопје, Република Македонија
Локација: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР Мајка Тереза (интерни клиники)