Ендосонографијата е специфичен метод на ендоскопска ултрасонографија и прегледот се изведува по ендоскопски пат со користење на ендоскопски инструменти кои на врвот имаат ултрасонографски апарат. Испитувањето овозможува подобра визуализација на одредени органи и дијагноза на специфични патолошки состојби.

Post_6_100_2638
Post_6_100_2639
Post_6_100_2640
Post_6_100_2641
Испитувања

  • Горнодигестивна ендосонографија-преглед на храновод, желудник, дуоденум, панкреас, ампуларната регија и други околни анатомски структури
  • Долногигестивна ендосонографија-преглед на ректумот и околните периректални структури