Elastografia

Elastografia perdoret si SHEAR-WAVE elastografi e cila eshte instrument plotesues I aparatit ultrasonografik.       Matet shpejtesia e shear-wave, e cila perdoret per matjen e fortesise se indit te melcise. Elastografija eshte metode joinvazive per vleresimiin e ndryshimeve fibroze te melcise, e cila ne kliniken e gastroenterologjise eshte future ne fillim te dhjetorit 2017.