(Македонски) Одбележуваме 100 години од раѓањето на академик Пенчо Давчев, основоположник на Клиниката за гастроентерохепатологија

Извинете, овој текст е достапен само на Македонски.