(Македонски) Интерен оглас за вработување на одговорна медицинска сестра на ниво на оддел

Извинете, овој текст е достапен само на Македонски.