Интерен оглас за унапредувањ на дипломирана медицинска сестра на ниво на оддел

Интерен оглас за унапредување на медицинска сестра на ниво на оддел