Извештај за потрошени стедства за реновирање на ГЕХ Клиника оддел Б

Ве известуваме дека за реновирање на Клиника за Гастроентерохепатологија оддел Б, се потрошени средства во износ од:

1 По договор бр.03-6 /60 од 19.08.2019 (тендер бр.04559/2019) 2.559.950,00ден.-Дрво Про-Кочани

2.Дополнителни работи ( сметководство+занаетчиски работи) кои уште се во тек се планира максимално околи 250.000,00ден.

3.Изработка на нов мебел ( кујна, библиотека) 150.000,00ден.

4.Тапацирање на мебел 45.000,00ден.

5.Надзорен орган 50.000,00ден.

________________________________________________________________________________

Вкупно                                                 3.054.950,00

без ддв+ддв за ставка 1 и 2            505.791,00

________________________________________________________________________________

Вкупно со ддв                                     3.560.741,00

Со почит,                                                                                                                                  Раководител на набавки

Биков Александар