На Универзитетската Клиника за гастроентерохепатологија денес за прв пат беа изведени три интервенции на Радиофреквентна аблација кај пациенти кои страдаат од Баретов езофагус. Ова заболување се карактеризира со измена на нормалната лигавица во долната третина на хранопроводот која доколку соодветно не се третира може во одреден процент да доведе до карцином на хранопровод. Со Радиофреквентна аблација, која е ендоскопска техника, променетото ткиво се изложува на топлинска енергија со што се уништува променетото ткиво.

 

Проф. д-р Калина Гривчева Старделова, директор на Клиниката за гастроентерохепатологија објасни дека воведувањето на новата метода носи големи придобивки за пациентите, како и заштеда за јавното здравство.

„Од сега пациентите ќе може да ги третираме во нашата земја, што за нив значи помали трошоци и побрзо добивање на потребната здравствена услуга, а за здравствениот систем е значајна заштеда, затоа што една ваква интервенција во странство чини и до 15.000 евра по интервенција, а во некои случаи е потребно е и повторување на интервенцијата. Значајно за Клиниката за гастроентерохепатологија е и тоа што има можност да стане регионален центар за овие интервенции, што може да даде значаен инпут во нејзината финансиска кондиција и можностите за понатамошен развој и унапредување на портфолиото на здравствените услуги“, истакна проф. д-р Гривчева Старделова.

 

Постапката се изведува во амбулантски услови од страна на гастроентеролог, а пациентот е под анестезија. Интервенциите денес ги направи светски познатиот гастроентерохепатолог д-р Иво Бошкоски, кој е по потекло од нашата држава, а работи на Католичкиот универзитет, во чии рамки функционира поликлиниката „Агостино Џемели“ во Рим, во соработка со медицинскиот тим од Клиниката за гастроентерохепатологија составен од доц. д-р Владимир Андреевски; д-р Урим Исахи, проф. д-р Горѓи Дерибан, науц. сор. д-р Дафина Николова; ас. д-р Анче Волкановска Николовска; ас. д-р Емилија Николовска Трпчевска; д-р Горан Стефановски и медицински сестри: Маја Илијевска; Весна Негревска; Јасмина Динковска, Даниела Тричковска, Маријана Стоилковска и Габриела Николовска.

„При изведување на оваа процедура се користи електрода монтирана на ендоскоп за да се испорача топлинска енергија директно до променетото ткиво на хранопроводот. Гастроентерологот бира соодветна електрода за процедурата, што зависи од должината и количината на Баретовиот хранопровод. Овој процес обично трае десетина минути и резултира со аблација на ткивото. Во период од шест до осум недели, ткиво кое е третирано се заменува со нормална слузница“, истакна д-р Бошкоски.

Баретов хранопровод настанува како компликација од долготрајна повторувачка гастроезофагеалена рефлуксна болест, односно оштетата на хранопроводот предизвикана од враќање на киселината од желудникот во хранопроводот. Со цел унапредување на третманот на оваа состојба на Клиниката за гастроентерохепатологија се воведува и уште една метода за мерење на pH во хранопроводот и неговото движење со што може да се обезбедат точни информации за присуство на рефлуксната болест. Континуираната 24-часовна pH-метрија е стандарден метод во гастроентерологијата кој овозможува директно и квантитативно мониторирање на киселинскиот рефлукс и дава показатели за одредување на соодветниот начин на третман.

Со усвојувањето на Национална декларација за превенција, дијагностика и лекување на хепатоцелуларен карцином и отворање на центар за болести на црн дроб, кој е во завршна фаза, се постигнува организиран и системски пристап во лекувањето на болестите на црниот дроб и се влијае на подигнување на свесноста за опасноста од овие заболувања, истакна проф. д-р Калина Гривчева Старделова, директор на Клиниката за гастроентерохепатологија која беше гостин во емисијата „Магазин“ на телевизија „Сител“.

„Националната декларацијата ги обединува пациентите и лекарите, заеднички и здружено стратешки да делуваат во постигнување на заедничките цели. Ги споивме силите и како тим секојдневно работиме на откривање на пациентите кои имаат ризик фактори за развој на хепатоцелуларен карцином со што се превенира развој на болест, a преку рана дијагностика во соработка со онколозите и хирурзите се трудиме да постигнеме подобри резултати во лекувањето“, изјави проф. д-р Гривчва Старделова.

Заболувањата на црниот дроб се во постојан пораст, но пациентите се уште не ги сфаќаат сериозно овие состојби. Ризик фактори за развој на овие заболувања се прекумерното конзумирање на алкохол, гојазноста, вирусните хепатити Б и Ц. Карциномите на црниот дроб кога се во рана фаза не даваат симптоми што ја отежнува и нивната рана дијагностика.

„Уште 2008 година нашата држава се погрижи вакцината за хепатит Б да биде задолжителна во редовниот календар за имунизација кај децата, со што се превенира развој на карцином. Имаме достапна антивирусна терапија за хепатит Ц, со која за три месеци може да се постигне комплетно излекување“, истакна проф. д-р Гривчева Старделова.

Минатата недела проф. д-р Гривчева Старделова, учествуваше на меѓународен настан посветен на подигнување на свеста ракот на црниот дроб организиран од Digestive Cancers Europe, чадор – организација на пациенти со карциноми на дигестивниот систем во која членуваат здруженија од различни европски држави. Таа ги презентираше состојбите со карцином на црн дроб во нашата земја.

На настанот беше промовиран и документот со препораки за спроведувањето на најдобрите практики во превенција, дијагноза и справување со рак на црниот дроб (White paper) „Рак на црниот дроб: Нема заборавени пациенти“. Во сесијата покрај проф.д-р Гривчева-Старделова како панелисти учествуваа и претставници на реномирани лекарски асоцијации и здруженија на пациенти од повеќе европски држави, како и претставници на Европската Комисија и Европскиот парламент.

Ракот на црниот дроб е сериозен здравствен проблем со кој се соочуваат европските држави. Секоја година 87.000 европските граѓани се дијагностицирани со рак на црниот дроб, а 78.000 умираат од оваа болест. Здравствените системи трошат 4 милијарди евра секоја година за справување со овој тип на карцином.