Ендоскопската ретроградна холангиопанкреатографија (ЕРЦП) е комбинирана ендоскопско – рентгенолошка метода која овозможува дијагностика и третман на заболувања на жолчните канали и панкреасниот канален систем.

Во клиничката пракса ЕРЦП најчесто наоѓа примена за:

  • Отстранување на камења од жолчните канали.
  • Третман на воспалителни и туморски стеснувања на жолчните канали и панкреасниот канал со поставување на стент.
Post_8_1_DSC02498
Post_8_1_DSC02499
Post_8_1_DSC02500
Post_8_DSC02492
Post_8_DSC02493
Post_8_DSC02494
Post_8_DSC02496
Post_8_DSC02497

ЕРЦП се изведува само во болнички услови, односно за изведување на оваа процедура потребно е пациентот да е хоспитализиран.
Годишно на Клиниката за ГЕХ се изведуваат околу 450 ЕРЦП процедури.