Конференција: Рана појава на колоректален карцином

Тема: Рана појава на колоректален карцином. Каде сме. Каде одиме?

Датум: 13/14 април 2019

Место: Клиничка болница Аџибадем Систина Скопје

Линк за регистрација: https://crcconferenceskopje.com/

Brochure – CRC Conference