Прв стручен состанок- Примена на пробиотици во гастроентерологијата

Тема: Примена на пробиотици во гастроентерологијата

Датум: 30.03.2018

Место: ТЦ Зебра (Hotel Queen’s), Скопје

Време на одржување: 13.00 ч.

Предавачи: Проф. д-р Ненад Јоксимовиќ,

Ас. д-р Владимир Андреевски