Втор стручен состанок-Примена на Бизмут субцитрат и Диосмин во гастроентерологијата

Тема: Примена на Бизмут субцитрат и Диосмин во гастроентерологијата

Датум: 24.04.2018

Место: Скопје, Македонско етно село – Пантелејмон

Време на одржување: 14.00

Предавачи:  Доц. Д-р Ѓорги Дерибан,

Ас. д-р Владимир Андреевски